!

Tung eller lätt blästring?

När man talar om blästring brukar man dela in det i två olika huvudgrupper. Dessa är tung blästring och lätt blästring. Skillnaden mellan de båda varianterna är att man vid tung blästring använder sig av tunga blästermedel samtidigt som lufttrycket är högre än 5 bar. Med den lätta varianten använder man sig istället av lätta blästermedel medan lufttrycket som allra mest uppgår till 4,5 bar. Vilken av dessa två varianter som passar bäst beror bland annat på vilket skick den yta som ska rengöras är i och vad det är som behöver avlägsnas från den.

Andra metoder

Tung och lätt blästring är alltså de två olika huvudgrupperna. Dock finns det utöver dessa även flera andra olika metoder. Om det är en mindre yta som ska rengöras brukar man till exempel använda sig av så kallad vakuumblästring. Som blästermedel är det då vanligt att använda sig av en blandning av sand och vatten.

En annan metod är våtblästring. Den kännetecknas av att man använder sig av någon sorts vätska, oftast vatten, tillsammans med blästermedlet. Syftet med det är att minska mängden damm som annars riskerar uppstå under blästringen. Denna variant passar bra för att ta bort rost samt andra restmaterial, föroreningar och beläggningar från hårda ytor.

Vid torrisblästring används, precis som namnet antyder, torris. Den expanderar när den träffar den aktuella ytan, något som resulterar i en termisk chock som i sin tur får smuts att krackelera.

Dessa är bara några exempel på de olika metoder som finns. Andra exempel går under namn som vattenblästring, slungblästring, och svepblästring för att nämna några.

Vår verkstad ligger i Jordbro

Jordbro är den del av Stockholm där vi håller till. För dig som kund spelar det dock inte någon roll var i staden med omnejd du är baserad. Vi finns här för att hjälpa dig oavsett vilket.

Få en kostnadsfri offert

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

Drag To Verify